Samferdsel, Vegseksjonen, Enhet Spesialproduksjon – Konsulent/Rådgiver ingeniørgeologi/geoteknikk

Innlandet fylkeskommune
Published
9. februar 2024
Location
Lillehammer/Hamar, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description

Innlandet fylkeskommune - Samferdsel

Samferdselsavdelingen – Vegseksjonen – Enhet Spesialproduksjon har ledig 1-2 stk stilling(er) som 100 % fast konsulent/rådgiver ingeniørgeologi/geoteknikk med tiltredelse snarest.

Om enheten

Stillingen er organisert i Vegseksjonen, under enhet Spesialproduksjon. Enhet Spesialproduksjon har pr i dag 14 ansatte, innenfor disse fagområdene: Geologi/geoteknikk, bru/konstruksjon, tunnel og elektro. De ansatte er fordelt på flere av Innlandet fylkeskommune sine kontorlokasjoner.

Innlandet fylkeskommune er eier av ca 7.000 km med fylkesveg, og stillingen på geofag skal bidra til trygg ferdsel for alle trafikanter på vårt fylkesvegnett, samt bidra i planlegging, gjennomføring og drift av alle typer tiltak på veg, i tillegg til forebyggende og strategisk arbeid.

Det er viktig med utstrakt samarbeid med øvrige ansatte på enheten, andre faggrupper, enheter og seksjoner i Innlandet fylkeskommune, og med andre eksterne samarbeidspartnere.

Vi søker deg som

 • ønsker å jobbe med geotekniske og/eller ingeniørgeologiske problemstillinger innen planlegging, utbygging og drift av fylkesvegnettet
 • har evne til å uttrykke deg godt både muntlig og skriftlig, ved utforming av rapporter, utredninger og annen kommunikasjon
 • har evne til å utføre dine arbeidsoppgaver på en selvstendig og systematisk måte, og samtidig skape resultater sammen med andre
 • ønsker å bidra i fagmiljøet slik at fagområdet utvikler seg på en fremtidsrettet og effektiv måte
 • har god kunnskap i, eller ønsker å lære, bruk av geofaglige digitale verktøy
 • Er fleksibel mht. arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

Innlandet fylkeskommune er en sentral samfunnsutviklingsaktør i Innlandet. Vi har fått i oppdrag å bygge en moderne, fremtidsrettet og fleksibel organisasjon som klarer å ivareta mandatet som aktiv samfunnsutvikler på en god måte.

 • et bredt spekter av arbeidsoppgaver, hvor utviklingsmuligheter og påvirkning både faglig og selvstendig står sterkt. Det vil være naturlig med samarbeid internt og på tvers av andre fylkeskommuner, etater og private firmaer.
 • opplæring med opplegg for onboarding
 • fleksible arbeidstidsordninger med kjernetid
 • trening i arbeidstid
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • tiltredelse snarest
 • arbeidssted Lillehammer eller Hamar, men andre kontorsteder i Innlandet fylkeskommune kan vurderes

Vi ønsker kompetanse både innen ingeniørgeologi og geoteknikk, og ønsker alle varianter innen fagområdene, og både nyutdannede og erfarne, velkommen til å søke.

Arbeidsoppgaver og stillingstittel vil bli tilpasset utdanning, kvalifikasjoner og ønsker. Opplæring og kursing vil bli gitt ved manglende kunnskap/erfaring.

Stillingen vil inngå i en faggruppe geofag på enheten, og i et større miljø på vegseksjonen. Stillingen rapporterer til enhetsleder, i nært samarbeid med øvrig faggruppe geofag og eventuelt andre fagpersoner.

Arbeidsoppgaver

Det må påregnes å utføre arbeidsoppgaver generelt innenfor fagområde geoteknikk og/eller geologi. Stillingen medfører noe reising. Ansvarsoppgavene som ligger under denne stillingen, kan være:

 • bidra som fagressurs i planleggings-, utbyggings- og driftstiltak av fylkesvegnettet
 • faglig vurdering og bistand ved akutte hendelser på veg, samt anbefaling av tiltak i formelle rapporter
 • ansvar for planlegging av grunnundersøkelser
 • styring og håndtering av konsulentavtaler innen geofaglig bistand
 • håndtering av henvendelser fra både interne og eksterne parter som berører IFK sin eiendom innenfor fagområde geoteknikk og/eller geologi
 • samarbeid innenfor og på tvers av fagområder
 • delta og bidra i samarbeidsforum med andre eksterne parter innen fagområdet

Innholdet i stillingen vil kunne tilpasses kompetanse, erfaring og interesse innenfor fagfeltene. Nye og andre oppgaver kan tilkomme stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Formelle krav til utdanning og bevis:

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år
 • du har førerkort klasse B og er mobil, da stillingen medfører noe reising

Omfattende og relevant erfaring innenfor fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning.

Krav til tjenesteerfaring:

 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Ønskelig med erfaring fra:

 • problemstillinger fra fagområde med

- geoteknikk og/eller

- ingeniørgeologi og/eller

- vegteknologi og/eller

- hydrologi

 • vurdering av stabilitet og anbefaling av sikringstiltak for jordmasser og fjell
 • geoteknisk og geologisk kunnskap om masser i vegbygging
 • teknisk tegning innen geofag 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Tiltredelse:

Snarest

Kontaktpersoner:

Enhetsleder Anne Ingeborg Lilleåsen Nerstad

mob: 971 90 936

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Samferdsel, Vegseksjonen, Enhet Spesialproduksjon – Konsulent/Rådgiver ingeniørgeologi/geoteknikk
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/