Samferdsel, Vegseksjonen, Enhet Spesialproduksjon – Bruforvalter øst

Innlandet fylkeskommune
Published
4. november 2023
Location
Lillehammer/Hamar, Norway
Job Type
Heltid  

Description

Innlandet fylkeskommune - Samferdsel

Samferdselsavdelingen – Vegseksjonen – Enhet Spesialproduksjon har ledig 1 stilling 100 % fast, som bruforvalter med ansvarsområde øst, «gamle Hedmark», med tiltredelse snarest.

Om enheten

Stillingen er organisert i Vegseksjonen, under enhet Spesialproduksjon. Enhet Spesialproduksjon består av disse fagområdene: Bru/konstruksjon, geologi/geoteknikk, elektro og tunnel. Vi er til sammen 14 medarbeidere, hvorav 7 er ansatt innen faggruppe Bru/konstruksjon. De ansatte er fordelt på flere av Innlandet fylkeskommune sine kontorlokasjoner.

Innlandet fylkeskommune er eier av ca 1.233 fylkesvegbruer og konstruksjoner. Faggruppe Bru/konstruksjon med to bruforvaltere i spissen, har forvaltningsansvaret for alle brukonstruksjoner, og det vises til Statens vegvesen håndbok «N401 Bruforvaltning fylkesveg». Bruforvalterne deler Innlandet i to ansvarsområder, til hvert sitt i øst og vest.

Faggruppe Bru/konstruksjon bidrar inn i samtlige prosjekter på konstruksjoner, både vedlikeholdstiltak og investeringstiltak, i alle faser med planlegging, prosjektering, bygging og bruforvaltning. Det kreves derfor et bredt og nært samarbeid med medarbeidere i faggruppe Bru/konstruksjon, og generelt internt i Innlandet fylkeskommune, og med andre eksterne samarbeidspartnere.

Vi søker deg som

 • har god erfaring og gode kunnskaper om brukonstruksjoner, forvaltningsoppgaver, og kontakt med eksterne parter innenfor fagområdet
 • ønsker å bidra i fagmiljøet med brukompetanse slik at bruforvaltningen i Innlandet fylkeskommune gjennomføres på en fremtidsrettet og effektiv måte
 • har evne til å uttrykke deg godt både muntlig og skriftlig, ved utforming av rapporter, utredninger, lister og annen kommunikasjon
 • har evne til å utføre dine arbeidsoppgaver på en selvstendig og systematisk måte, og samtidig skape resultater sammen med andre
 • ønsker å bidra i fagmiljøet slik at fagområdet utvikler seg på en fremtidsrettet og effektiv måte
 • har god kunnskap i bruk av IKT- verktøy
 • er selvgående, initiativrik og resultatorientert
 • er fleksibel mht. arbeidsoppgaver 

Vi tilbyr

Innlandet fylkeskommune er en sentral samfunnsutviklingsaktør i Innlandet. Vi har fått i oppdrag å bygge en moderne, fremtidsrettet og fleksibel organisasjon som klarer å ivareta mandatet som aktiv samfunnsutvikler på en god måte.

 • opplæring med opplegg for onboarding
 • fleksible arbeidstidsordninger med kjernetid,
 • trening i arbeidstid
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

I stillingen tilbyr Innlandet fylkeskommune et bredt spekter av arbeidsoppgaver, hvor du får ansvar og gode muligheter til utvikling og påvirkning både faglig og personlig. Stillingen blir en del av et solid byggherremiljø som deler kunnskap og er opptatt av å finne gode løsninger, som krever utstrakt samarbeid internt og på tvers av andre fylkeskommuner, etater og firmaer.

Om stillingen

 • 100 % fast stilling l
 • tiltredelse snarest
 • arbeidssted Lillehammer eller Hamar, men andre kontorsteder i Innlandet fylkeskommune kan vurderes

Stillingen inngår i en faggruppe bru/konstruksjoner på enheten, og i et større fagmiljø på vegseksjonen. Stillingen rapporterer til enhetsleder, i nært samarbeid med øvrig faggruppe bru/konstruksjoner og eventuelt andre fagpersoner.

Stillingen er ansvarlig for og skal bidra til at vegeier følger regelverk for samfunnets krav til god og enhetlig standard for bærende konstruksjoner på fylkesvegnettet med hensyn til sikkerhet og funksjonalitet. Det vises til Statens vegvesen håndbok «N401 Bruforvaltning fylkesveg».

Arbeidsoppgaver

Det må påregnes å utføre arbeidsoppgaver generelt innenfor fagområde bru/konstruksjon. Stillingen medfører noe reising. Ansvarsoppgavene som ligger under denne stillingen, kan være:

 • bruforvalter har det overordnede ansvaret for at bruforvaltningen på fylkesvegnettet i Innlandet fylkeskommune gjennomføres på en trygg og effektiv måte, i tett samarbeid med øvrige ansatte i faggruppen, samt øvrig byggherrepersonell
 • bidra som fagressurs i planleggings-, utbyggings-, vedlikeholds- og driftstiltak på bru/konstruksjon på fylkesvegnettet
 • planlegging, koordinering og prioritering av tiltak, både mindre og større vedlikeholdstiltak og nye konstruksjoner
 • deltakelse i strategisk arbeid og langsiktig planlegging
 • bestille utredninger og livssyklusanalyser, som gir grunnlag for prioritering av tiltak
 • håndtering av henvendelser fra eksterne parter som berører IFK sin eiendom på bru/konstruksjon
 • delta og bidra i innovasjonsarbeid innen fagområdet

Innholdet i stillingen vil kunne tilpasses kompetanse, erfaring og interesse innenfor fagfeltene. Nye og andre oppgaver kan tilkomme stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Formelle krav til utdanning og bevis:

 • relevant utdanning fra minimum tekn. Fagskole
 • du har førerkort klasse B og er mobil, da stillingen medfører noe reising

Ønskelig utdanning: 

 • du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år

Omfattende og relevant erfaring innenfor fagområdet med bru og konstruksjoner kan kompensere for manglende formell utdanning.

Krav til tjenesteerfaring:

 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

  Ønskelig erfaring fra:

 • bruvedlikeholdsarbeid eller nybygg av brukonstruksjoner
 • forvaltningsarbeid

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Tiltredelse:

Snarest

Kontaktpersoner:

mob: 971 90 936

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Samferdsel, Vegseksjonen, Enhet Spesialproduksjon – Bruforvalter øst
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/