Leder for T-banens Operasjonssentral

Sporveien AS
Published
7. mai 2021
Location
Oslo, Norway
Category
Leder  
Job Type
Heltid  

Description

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.
Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien T-banen AS (T-banen) har ansvar for all T-banedrift i Oslo og Viken. Selskapet har 623 ansatte, og frakter årlig 119 millioner reisende.
T-banen er et datterselskap i Sporveiskonsernet, som drifter all T-bane og trikk i Oslo og Viken, og en stor andel av den anbudsbaserte busstrafikken i Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark. Konsernet har om lag 3 350 ansatte og hovedkontor på Tøyen i Oslo.
Vil du være med å lede et transportsystem i verdensklassen?

Kanskje er du også motivert av samfunnsnytte og bærekraft når du tenker på et neste skift i karrieren? T-banen vurderes som verdens meste kostnadseffektive t-bane operasjon når 38 systemer fra hele verden sammenlignes. Vi vant også den norske bærekraftsprisen under kåringen i 2020.

Nå søker vi en motiverende og resultatorientert leder som vil være med å bygge og lede fremtidens T-bane.

Det er planlagt investeringer på mer enn 60 milliarder i videreutvikling av T-banen gjennom ny infrastruktur, nye vogner og nytt system for togstyring (CBTC). CBTC representerer en fornyelse av operasjonssentralen som vil være grunnlaget for å definere fremtidens T-bane produkt. Som leder blir du en viktig del av omstillingen dette innebærer for produktet og medarbeidere.

Operasjonssentral (OPS), som er selve hjertet av T-banen, med over 70 medarbeidere, kontrollerer innsatsfaktorene infrastruktur, førere og vogner for å styre trafikken og levere et godt tilbud til de reisende hver dag.

Vi søker deg som også kan utvikle driftskonsept for styring og avveining mellom sikkerhet, drift, kunder, HMS og økonomi. For deg er kontinuerlig forbedringsarbeid en selvfølge og du har gjennomføringskraft og stayerevne som sikrer at ord blir til handling.

Som leder for operasjonssentralen vil du ha en sentral posisjon for å arbeide med å sikre og ivareta den daglige driften, og samtidig tenke strategi, produktutvikling og forbedringer. Samhandling med våre miljøer innenfor planarbeid, sikkerhet, verksted, infrastruktur og førermiljø vil være sentralt i stillingen.

Stillingen inngår i T-banens ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør i Sporveien T-banen. Det er 5 direkte rapporterende til lederen for OPS.

Oppgaver og ansvar

Ansvarlig for at det er etablert et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter og at dette videreutvikles
Ansvarlig for at Sporveien T-banen driver god driftsrelatert trafikksikkerhetskommunikasjon internt og eksternt
Ansvarlig for at Sporveien T-banen har økonomisk handlingsrom til å utføre nødvendige driftsrelaterte sikkerhetsaktiviteter
Ansvarlig for å etablere kvalitative og kvantitative mål for avdelingen, herunder utarbeidelse av virksomhetsplaner for avdelingen
Ansvar for å kontinuerlig utvikle avdelingens miljø og kultur
Lede T-banens operative beredskapsorganisasjon
Kontinuerlig arbeid for å optimalisere drift av enheten i forhold til kvalitet, sikkerhet og effektiv drift.
Tett samhandling med tillitsvalgte og vernetjeneste
HMS-ansvar for Operasjonssentralen, samt personalansvar for de administrativt ansatte
Ansvar for å legge til rette for fornyelse gjennom mottak av nytt system for togstyring (CBTC)

Kvalifikasjoner og egenskaper

Relevant høyere utdanning er ønskelig, gjerne teknisk/ingeniørfaglig innrettet
Erfaring fra ledelse av drift er nødvendig
God teknisk og konseptuell forståelse
Fordel med kjennskap til produksjonsbedrifter med sikkerhetskrav
Generelt gode datakunnskaper
Gode evner til å samhandle med grensesnitt og interessenter
Meget gode skriftlige og muntlige egenskaper
Effektiv, strukturert og løsningsorientert arbeidsstil
Stor arbeidskapasitet, gjennomføringskraft og pålitelighet
Motiverende ledersstil, med god kommunikasjon og samhandling

 

Hvorfor Sporveien:

Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
Trimrom og bedriftsidrettslag
I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).

Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Administerende direktør i Sporveien T-banen AS Anders Rygh på tlf. 951 18 133
eller
Rådgiver Ole Jan Rimstad i Prime Executive på tlf. 995 93 014 eller e-post ojr@primeexecutive.no

Om denne stillingen
Arbeidsgiver Sporveien AS
Nettside www.sporveien.com
Arbeidsplass Oslo
Tittel Leder for T-banens Operasjonssentral
Sektor Offentlig
Stilling Fulltid
Omfang Fast
Antall stillinger 1

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
bjorn.schulstock@sporveien.com
+4795832738

Søknadsfrist 25.05.2021

Merk deres søknad med Techjobb

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Leder for T-banens Operasjonssentral
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/