Konsern Kvalitet- og HMS Sjef

Sporveien AS
Published
7. mai 2021
Location
Oslo, Norway
Category
Leder  
Job Type
Heltid  

Description

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.
Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Konsernsenteret har ansvaret for de strategiske og overordnede føringene for alle resultatenhetene og selskapene i konsernet. Senteret består av hovedområdene Økonomi og finans, HR, Kvalitet og HMS, Kommunikasjon og samfunnskontakt, Markedstjenester, Dokumentsenter, Strategi og konsernutvikling, Digitalisering og innovasjon, IT, Konsernjuridisk og compliance og Eiendom.

Det er 153 ansatte i konsernsenteret.

Sporveien søker nå Kvalitet- og HMS-sjef til å lede konsernets viktige arbeid videre på disse områdene. KS/HMS-sjefen spiller en sentral rolle i å nå Sporveiens sine målsettinger innen Kvalitet i prosessene og styringssystem og målsettinger innen helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Konsernet. Du vil også ha ansvar for Kompetanse styringssystemet i Sporveien. Du vil lede 8 erfarne Kvalitets, HMS-rådgivere kompetanse medarbeidere og sitte i ledergruppen til Konserndirektør for området.

Stillingen har hovedansvar for planlegging og gjennomføring av arbeidet med KS og HMS og ytre miljø i Sporveien konsernet samt jobbe systematisk med dette i alle forretningsområder i Konsernet. Kvalitets og HMS avdelingen er leverandør til T-banen, Trikken og Infrastrukturenheten innen fagområdene beredskap, sikring, revisjon og HMS. Primærhensikten med avdelingen er å bidra til at Sporveien har et lett, tilgjengelig og riktig styringssystem innen KS og HMS.

Arbeidsoppgaver:

Systemeierskap til Sporveiens styringssystem
Bidra til å sikre at forretningsområdene jobber iht lover, interne policyer og etiske retningslinjer
Utarbeide og vedlikeholde styrende dokumenter
Sikre etterlevelse, utvikling og forbedring av styringssystemet
Være pådriver for kontinuerlig forbedring og oppfylling av forretningsområdenes målsetninger innen KS, HMS og ytre miljø
Faglig ansvar for interne revisjoner og leverandørrevisjoner og koordinering av årlig program for revisjoner i Sporveien
Faglig ansvar for beredskapsanalyser, beredskapsplanverk og beredskapsøvelser
Systemeier av avviksbehandling og oppfølging av avvik
Ansvarlig for helhetlig HMS rapportering
Bidra til gjennomføring av Sporveiens miljøstrategi
Bistå forretningsområdene ved henvendelser fra samarbeidspartnere og myndigheter
Være kontakt person mot myndigheter og internt i HMS saker
Ansvar for å skape kontinuerlig og varige HMS forbedringer gjennom utforming og implementering av mål, strategi og handlingsplaner
Ansvar for Sporveiens kompetansestyringssystem og sentral kompetanseenhet

Kvalifikasjoner:

Høyere teknisk utdannelse på masternivå
Minimum 5 års teknisk- eller sikkerhetsrelatert erfaring
Erfaring med ledelse av sikkerhets- og kvalitetsrelaterte miljø
Erfaring med styringssystemer – ISO9001/14001/45001 i praksis
Erfaring fra større virksomheter gjerne transport/jernbane
Ledererfaring og kompetanse innenfor utvikling av arbeidsprosesser og organisasjon
Kunnskap om risikostyring
Erfaring med gjennomføring av revisjonsarbeid
Kommuniserer godt, både på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
Erfaring med bruk av Office og andre IT-verktøy
Erfaring for kontinuerlig forbedring og lean arbeide

Personlig egenskaper:

Operativ forståelse, praktisk tilnærming, forstå akademia i praksis
God på organisatoriske formelle og uformelle regler/normer
Flink til å skape relasjoner og bygge tillit
Raskt til å sette seg inn i ting,
Analytisk, strukturert og strategisk
Engasjert og resultatorientert
Selvstendig og god gjennomføringsevne
Systematisk og metodisk
Høy arbeidskapasitet, stor gjennomføringsevne og evner å prioritere de riktige tingene

Hvorfor Sporveien:

Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Det vil uansett være mulig å ha en konfidensiell dialog om stillingen med våre rådgivere i Prime Executive, før man eventuelt velger å bli en formell søker.

 

Om denne stillingen
Arbeidsgiver Sporveien AS
Nettside www.sporveien.com
Arbeidsplass Oslo
Tittel Konsern Kvalitet- og HMS Sjef
Sektor Offentlig
Stilling Fulltid
Omfang Fast
Antall stillinger 1

Oda Danielsen
Researcher Analyst
oda.danielsen@primeexecutive.no
45283746

Knut Hauge
Rådgiver
knut.hauge@primeexecutive.no
93211972

Søknadsfrist 18.05.2021

Merk deres søknad med Techjobb

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Konsern Kvalitet- og HMS Sjef
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/