HMS Rådgiver

Sporveien AS
Published
7. mai 2021
Location
Oslo, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.
Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Konsernsenteret har ansvaret for de strategiske og overordnede føringene for alle resultatenhetene og selskapene i konsernet. Senteret består av hovedområdene Økonomi og finans, HR, Kvalitet og HMS, Kommunikasjon og samfunnskontakt, Markedstjenester, Dokumentsenter, Strategi og konsernutvikling, Digitalisering og innovasjon, IT, Konsernjuridisk og compliance og Eiendom.

Det er 153 ansatte i konsernsenteret.

Brenner du for fagområdet HMS og det grønne skiftet for Oslo?
Kollektivtrafikk og nye løsninger for mobilitet er viktige verktøy for å løse de krevende klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Vi er med og skaper en enda mer bærekraftig by og utvikler et kollektivtilbud til en stadig mer bevisst og voksende befolkning. Da er det helt nødvendig å ha med faglig engasjerte medarbeidere innen helse, miljø og sikkerhet!
HMS arbeid er et sentralt arbeid for Sporveien og vi ønsker nå å styrke vårt arbeide med en faglig dyktig og proaktiv rådgiver.

Hovedarbeidsoppgaver
I stillingen er hovedformålet å jobbe målrettet for en trygg arbeidsplass uten skader på personell eller miljø og kvalitet i leveransene. Du vil samarbeide med forretningsområdene og være faglig støtte til banesjefsorganisasjonene og ha nærhet til driften. Stillingen rapporterer til Konsern Kvalitets og HMS sjef.

Påse at våre medarbeidere er oppdatert på gjeldende lover og forskrifter knyttet til HMS og at dette etterleves
Utvikling, forbedring og oppdatering av det systematiske HMS-arbeidet, skriving av nødvendige prosedyrer, instrukser og rutiner
Utarbeidelse, implementering og oppfølging av sikker jobbanalyser, risikoanalyser og miljøoppfølging
Koordinere, veilede og gi opplæring for driftspersonell innen HMS
Vedlikeholde og behandle avvik i vårt avvikssystem, analysere data, planlegge og gjennomføre tiltak
Fastsette mål for fagområdet og periodisk rapportering på HMS
Gjennomføre HMS kurs og vernerunder
Følge opp stoffkartoteket og bidra til risikovurdering av kjemikalier

 

Kvalifikasjoner:

Utdannelse på minimum bachelornivå eller fagskole innen relevant fagområde
Minimum 3 års arbeidserfaring innenfor miljø og sikkerhet
Det er en fordel med erfaring fra infrastruktur (vedlikehold, drift, entreprenør) eller transport (drift, vedlikehold) og miljøarbeid
Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Nødvendige personlige egenskaper:

Systematisk og strukturert tilnærming
Skaper gode relasjoner og setter seg inn i operative lederes utfordring
Proaktiv holdning og tar gjerne initiativ
Gjennomføringsevne

Hvorfor Sporveien:

Vi vant bærekraftprisen i 2020 og du får bidra til bedre mobilitet for alle
Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Vi imøteser din søknad og CV innen 18. mai 2021. Søknader vil bli fortløpende vurdert.

Link International bistår oss i denne rekrutteringsprosessen. Dersom du har spørsmål om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, med mulighet for å trekke søknaden før offentliggjøring.

Om denne stillingen
Arbeidsgiver Sporveien AS
Nettside www.sporveien.com
Søknadsfrist 18.05.2021
Arbeidsplass Oslo
Tittel HMS Rådgiver
Sektor Offentlig
Stilling Fulltid
Omfang Fast
Antall stillinger 1

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
bjorn.schulstock@sporveien.com
+4795832738

Merk deres søknad med Techjobb

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

HMS Rådgiver
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/