Prosjektleiar VA/bygg til Austrheim kommune

Austrheim kommune
Published
7. januar 2021
Location
Austrheim, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description

Det vert med dette utlyst ei 100% prosjektstilling i 3 år som prosjektleiar VA/bygg. Stillinga rapporterer til
rådmann og inngår i rådmannen sin stab.

Arbeidsoppgåver

Stillinga er oppretta i samband med at ein dei neste åra skal gjennomføre større investeringar innanfor VA og bygg. Innanfor VA sektoren skal ein mellom anna bygge ut ringvassleidning og skifte ut delar av hovudleidningsnettet. Ein skal og sikre reservevassforsyning og etablere nye reinsestasjonar for avlaup. Innanfor bygg er det planlagt større utbyggingar innanfor skule/oppvekst og eldreomsorg. Ein viktig del av stillinga vert å vere byggjeleiar for desse prosjekta.

Arbeidsoppgåvene vil vere varierte og det er viktig at den som vert tilsett har høgt fokus på leveranse i ein travel kvardag med mange oppgåver.

Austrheim kommune søkjer ein sjølvstendig og erfaren prosjektleiar som har levert prosjekt på tid og innanfor budsjett.

Kommunen planlegg å gjennomføre eit større VA investeringsprosjekt. Primært gjeld dette distribusjonsnettet med tilstøytane anlegg. Vi skal i dei næraste åra ha ein ein kraftig aktivitetsvekst med nyanlegg og auka fornyingsgrad på distribusjonsnettet.
Typiske arbeidsoppgåver kan vere:
- Prosjektleiing, planlegging og administrasjon av VA-entreprisar og byggjentreprisar, inkludert framdrifts- og økonomistyring.
- Kontraktsoppfølging
- Sørge for kontroll av anleggsutføring.
- Handtering av eventuelle endringar, forbindelsar.
- Planlegging av framtidig VA-infrastruktur
- Vere prosjektleiar for, eller delta i, utgreiingar og moglegheitsstudier innan VA og bygg
- Ivareta VA og bygg sine interesser i tverrfaglege prosjekt både internt og eksternt i kommunen

Krav til kompetanse

- Relevant teknisk utdanning på master- eller bachelornivå, innan bygg og anlegg
- Solid erfaring som prosjektleiar, byggjeleiar eller frå tilsvarande roller med gjennomførings- og resultatansvar.
- Kompetanse / erfaring med vatn og avlaup er ei føremon.
- God kompetanse innan HMS/SHA og risikostyring.
- God norskspråkleg framstillingsevne, munnleg og skriftleg
- Systematisk, dyktig og effektiv
- Stor grad av initiativ, struktur og ansvarlighet
- Gode kommunikasjonsevner, skriftleg og munnleg
- Førarkort kl B

Personlege eigenskaper

- Sterkt fokus på kvalitet og brukartilfredsheit
- God på kommunikasjon med interne og eksterne aktørar
- Proaktiv i høve til dagleg drift
- God på å prioritere i ein travel kvardag
- Utviklings- og prosessorientert
- Tydleg leiar med høgt fokus på leveranse
- Løysningsorientert
- Pådrivar

Personlege eigenskapar vil verte vektlagd. Vi vil ta omsyn til korleis den som vert tilsett kan utfylla medarbeidarar i
organisasjonen.

Informasjon om stillinga

For nærare opplysningar om stillinga kontakt Rådmann Liv Løvvik mobil 906 22 932
Vi kan tilby

Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk.
God pensjonsordning, KLP.
Søknad vert å senda

Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000.

Navn
Liv Løvvik
E-post
Liv.Lovvik@Austrheim.kommune.no
Mobil
+4790622932
Arbeid
56162100

Søknadsfrist
18.01.21

Merk deres søknad med Techjobb.no

Related Jobs

Prosjektleiar VA/bygg til Austrheim kommune
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >