Ingeniør/sivilingeniør innan landmåling og geodata

Time kommune
Published
3. april 2024
Location
Bryne, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description

vannspeil Frøylandsvatnet
Er du vår nye ingeniør/sivilingeniør i Geodata og oppmåling?
Time kommune søkjer deg som er oppteken av faget, med vilje og evne til å ta i bruk ny teknologi, samt dele kunnskap med avdelinga.Geodata og oppmåling er ei avdeling med fire årsverk, organisert i verksemda Plan og forvaltning. Geodata og landmålinger ansvarleg for utvikling og vedlikehald av kommunen sitt geografiske informasjonssystem, oppmåling og sakshandsaming etter lov om eigedomsregistrering og seksjonering. Kommunen bruker Winmap kartsystem og Gisline landmålingsprogram, samt Leica GNSS og totalstasjon.Bryne er regionsenter for 60 000 innbyggjarar på Jæren i kommunane Klepp, Hå og Time. Saman med aksen Sandnes - Stavanger er Bryne peika på som sentral for urban utvikling og vekst i regionalplan for Jæren og Søre-Ryfylke.

Arbeidsoppgåver

 • Gjennomføring av oppmåling- og delingsforretningar etter matrikkellov og seksjoneringslov
 • Vedlikehald av kommunens kartbasar
 • Landmålingstekniske arbeidsoppgåver
 • Utvikling og ajourhold av vårt digitale kartverk

Kvalifikasjonar 

 • Relevant bachelor eller master, anna relevant arbeidserfaring/utdanning kan vurderast
 • Gode fagkunnskapar
 • Autorisasjon matrikkelføring, eller villig til å ta dette
 • Gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg
 • Førarkort klasse B, manuell gir
 • Personleg eignaheit vil verta vektlagt
 • Autorisasjon som eiendomslandmålar
 • Har ei godkjend utdanning, eller reknar med at den vert godkjend for autorisasjon. Nyutdanna vert også oppfordra til å søkje

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
 • Evne til å kunne arbeide sjølvstendig og ta initiativ til nye arbeidsoppgåver
 • Du må like utfordringar, vera engasjert, løysingsorientert og kunne ta avgjersler
 • Evne til å ta ansvar for eiga utvikling og ta til deg ny kunnskap
 • Gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg
 • Resultat- og utviklingsorientert

Vi tilbyr

 • Ei spennanda stilling med utfordringar og ansvar
 • Eit godt arbeidsmiljø med engasjerte og fagleg dyktige kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Ordna pensjons- og forsikringsforhold
Kontaktperson
Ole Geir Grønås
Avdelingsleiar for geodata og oppmåling Telefon 97 57 15 78

Søknadsfrist 8 April

Om arbeidsgiveren
"Me skal gjera kvarandre gode" er leveregelen for oss som jobbar i Time kommune. Me er opptatt av å utvikla og forbetra tenestene i lag med innbyggarane, besøkande og næringslivet slik at Time skal vera ein trygg og framtidsretta kommune. Kommunen har ca. 19 500 innbyggarar og ligg midt på Jæren, med Bryne som regionssenter og kollektivknutepunkt for buss og jernbane. Time er ein stor jordbrukskommune og har i tillegg eit variert næringsliv, med flest sysselsette innan industri, varehandel, hotell og restaurant. Det er rundt 1 500 personar som har Time kommune som sin arbeidsgjevar

Time kommune er opptatt av mangfald og me oppmodar derfor alle som er kvalifiserte til å søka hos oss, uansett alder, kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Me gjer merksam på at opplysningar om søkaren kan verta offentleggjort, sjølv om ein har bede om å bli unntatt offentlegheit. Søkar vil verta varsla før offentleggjering. Bli kjent med Time Kommune

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Ingeniør/sivilingeniør innan landmåling og geodata
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/