Vil du arbeide med digital sikkerhet i Tolletaten?

Tolletaten
Published
5. januar 2023
Location
Oslo, Norway
Category
IT  
Job Type
Heltid  

Description

Vil du arbeide med digital sikkerhet i Tolletaten?

 

 

Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser.

 

Vi søker nå en medarbeider som kan bidra inn i etatens arbeid innen digital sikkerhet.

Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid på tvers i organisasjonen og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i en spennende, nyopprettet stilling.

 

Tolletatens samfunnsoppdrag er å drive kontroll og å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. I dette arbeidet er effektiv bruk av IT en kritisk suksessfaktor. For å kunne ivareta samfunnsoppdraget på en god måte må Tolletaten blant annet ta i bruk ny teknologi, arbeide på nye måter og bedre utnytte informasjon om varestrømmer over grensen og aktørene som er involvert i dette. Tolletaten har igangsatt flere digitaliseringsprosjekter der nye løsninger nå er under utvikling.

 

Du vil som seniorrådgiver informasjonssikkerhet få ansvar for egne tjenesteområder, og muligheten til å arbeide med temaer som styringssystem for informasjonssikkerhet, sikkerhetskultur, internkontroll, IT-sikkerhetsarkitektur og kontinuitetsplanlegging. Stillingen inngår i et team som har ansvar for å sette krav til, samt følge opp, et forsvarlig informasjonssikkerhetsnivå i virksomheten.

 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å bidra til:

 • forvaltning, oppfølging og kontinuerlig forbedring av styringssystemet for informasjonssikkerhet
 • forvalte og følge opp skjermingsverdige informasjonssystemer
 • risikostyring av informasjonssikkerhet
 • samhandling med Tolletatens CSIRT og etatens IT-sikkerhetsarkitekter
 • internkontroll av pålagte lover, forskrifter, interne krav og retningslinjer
 • å informere og kommunisere krav, retningslinjer og beslutninger til organisasjonen
 • oppfølging av uønskede hendelser relatert til informasjonssikkerhet
 • faglig rådgivning innen informasjonssikkerhet til virksomheten
 • internopplæring mot informasjonssikkerhet
 • andre pålagte oppgaver etter behov

 

Kvalifikasjonskrav:

 • relevant utdanning på masternivå. Lang relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for formell utdannelse
 • minimum 5 års relevant erfaring relatert til stillingens ansvarsområde
 • praktisk erfaring med sikkerhetsloven, virksomhetsikkerhetsforskriften og kryptosikkerhetsforskriften
 • praktisk erfaring med risikovurderinger og kontinuitetsplanlegging
 • du må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG
 • erfaring med håndtering av sikkerhetsgradert kryptomateriell og inneha kryptokvalifisering grad I
 • erfaring som foredragsholder eller instruktør
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra sikkerhetstjeneste eller tilsvarende stilling
 • kunnskap innen sikkerhetsrammeverk som bl.a. ISO/IEC 27001, NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, NIST ol.
 • gjennomført NSMs kurs i sikkerhetsledelse eller tilsvarende
 • kjennskap til Tolletatens organisasjon

Dine egenskaper:

Du er nysgjerrig og evner å ta inn nye teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk som kan påvirke virksomhetens informasjonssikkerhet, og du ønsker å utvikle deg videre innen fagområdet. Du legger vekt på metodekompetanse og analytiske ferdigheter, og har evne til å vurdere risikobildet og legge strategier for hvordan informasjonssikkerhetsrisikoer kan håndteres på en helhetlig måte. Du evner å samarbeide på tvers av fag og nivå, og har god formidlingsevne.

 

Vi tilbyr:

 • et bredt spekter av varierte og spennende arbeidsoppgaver i et faglig sterkt team
 • faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter, og gode muligheter for å påvirke en organisasjon i sterk utvikling
 • gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler i Oslo sentrum, noen hundre meter fra Oslo Sentralstasjon
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver, kr 700 000 - 900 000. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Eyvind Haaland tlf 400 16 564.

 

For mer informasjon om å jobbe hos oss se: jobb.toll.no

Inkludering og mangfold
Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha
Vil du arbeide med digital sikkerhet i Tolletaten?
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/