Teknisk dokumentasjon og anleggsdata i prosjektet

Sporveien AS
Publisert
12. mars 2021
Beliggenhet
Oslo, Norway
Kategori
Stillingstype
Heltid  

Beskrivelse

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.
Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har 333 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. I løpet av 2019 hadde vi byggestart på en rekke store prosjekter, så vel for trikk som for T-bane. Enheten har høy aktivitet og står overfor store og spennende oppgaver som skal gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet attraktivt for de reisende. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig..
Om prosjektet «Nytt signalsystem CBTC»

Satsingen på kollektivtransporten i hovedstadsområdet vil være formidabel de neste tiårene for å sikre at Oslo håndterer en betydelig befolkningsvekst og når målene om en mer miljøvennlig by. Vi søker en erfaren ressurs som kan lede arbeidet i prosjektet med å håndtere underlagsdokumentasjon av Sporveiens systemer.

Sporveien skal modernisere og digitalisere det eksisterende signalanlegget på T-banen ved å ta i bruk det trådløse togstyringssystemet CBTC (Communication Based Train Control). Det nye signalsystemet legger til rette for å kjøre flere tog, med økt punktlighet og bedre flyt. Et nytt og velfungerende signalsystem er også en viktig plattform for andre planlagte prosjekter i T-banen, som Fornebubanen og ny sentrumstunell.

Innføring av CBTC er et av de største landbaserte infrastrukturprosjektene i Norge og byr på store og komplekse utfordringer i et miljø med mange fagdisipliner. Prosjektet består i dag av ca. 50 medarbeidere innenfor delområdene rullende materiell, drift og vedlikehold, RAMS, operasjon, system, kontrakt og administrasjon.

Engelsk benyttes i hovedsak i all dokumentproduksjon. Mye av underlagsdokumentasjonen hos Sporveien er imidlertid på norsk.

Stillingen vil tilhøre enheten Asset Management i Infrastruktur og prosjekter, men vil jobbe fulltid for «Engineering Manager» i CBTC-prosjektet.

Ansvar og arbeidsoppgaver:
Generelt

Etablere og videreutvikle prosesser og rutiner i prosjektet for håndtering av data og dokumentasjon for Sporveiens systemer
Tilrettelegge løsninger for konfigurasjonsstyring av data og dokumentasjon samt anskaffelse/etablering av eventuelle verktøy som behøves i arbeidet
Styre dokument-«baselines» og konfigurasjonsstyring av disse i prosjektet
Følge opp og sikre at etablerte prosesser og rutiner etterleves, herunder bistå med opplæring av prosjektmedarbeidere
Gi innspill til relevante miljøer i Sporveien om prosjektets behov
Samarbeide med prosjektets dokumentkontroller
Støtte Engineering Manager i all kontakt med signalleverandøren vedrørende underlagsdokumentasjon og -data

Utøve data- og dokumentasjonshåndtering

Fremskaffe underlagsdokumentasjon og -data både internt og for signalleverandøren i henhold til kontrakt og i samarbeid med relevante fagressurser i prosjektet
Utøve kvalitetskontroll av data og dokumentasjon mottatt fra miljøer i Sporveien som eier og forvalter dokumentasjonen

 

Ønskede kvalifikasjoner;

Utdannelse innen enten ingeniørfag, dokumentasjonsstyring/-kontroll eller «asset management»
Erfaring med styring og kontroll av data og dokumentasjon
Erfaring med utvikling og innføring av systemer for håndtering av anleggsdata og dokumentasjon i prosjekt og for overlevering til andre systemer
Det er fordelaktig med kjennskap til Sporveiens dokumentasjonssystemer
Det er fordelaktig med kjennskap til Sporveiens systemer (infrastruktur, rullende materiell, regelverk)
Forståelse for prosjektgjennomføring og helst erfaring fra re-signaleringsprosjekter («brownfield»-prosjekter)
Erfaring med kontraktsoppfølging; herunder forståelse for byggherrens rolle og forpliktelser
Erfaring fra alle faser i et prosjekt (planlegging/spesifisering og anskaffelse, gjennomføring og drift)
Du har gode muntlige og skriftlige formuleringsevner på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper:

Du motiveres av å nå resultater
Du er selvgående og har høy gjennomføringsevne
Du har svært god orden, sans for struktur og god teknisk systemforståelse
Du har gode samarbeids- og koordineringsevner
Du har evnen til å ta initiativ og er proaktiv
Du er fleksibel og løsningsorientert

Hvorfor Sporveien

Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Asset Management Odd Erik Berg på tlf. 916 75 836 eller e-post odd.erik.berg@sporveien.com eller prosjektets Engineering Manager Gareth Owen på epost Gareth.Owen@Sporveien.com.

Om denne stillingen
Arbeidsgiver Sporveien AS
Nettside www.sporveien.com
Arbeidsplass Oslo
Tittel Technical and Asset Data Responsible
Sektor Offentlig
Stilling Fulltid
Omfang Fast
Antall stillinger 1

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
bjorn.schulstock@sporveien.com
+4795832738

Søknadsfrist 05.04.2021

Merk deres søknad med Techjobb.no

Søk
Drop files here browse files ...
Captcha

Relaterte Jobs

Teknisk dokumentasjon og anleggsdata i prosjektet
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/