Sporveien Trikken søker Business controller

Sporveien AS
Publisert
12. mars 2021
Beliggenhet
Oslo, Norway
Kategori
Stillingstype
Heltid  

Beskrivelse

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.
Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien Trikken AS (Trikken) har ansvar for all trikkedrift i Oslo og hadde i 2019 53 millioner reisende. Selskapet har 410 ansatte og sin hovedvirksomhet ved Grefsen vognhall. Trikken er en av Oslos viktigste miljøbedrifter. Trikken er inne i en spennende periode med betydelig oppgraderinger av infrastruktur. De fleste av disse oppgraderingene skjer som en forberedelse til at nye, moderne trikker skal kjøpes inn og tas i bruk i Oslo fra 2021. Trikken er et datterselskap i Sporveiskonsernet. Sporveien drifter all T-bane og trikk i Oslo og Viken, og en stor andel av den anbudsbaserte busstrafikken i Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark. Konsernet har om lag 3 350 ansatte og hovedkontor på Tøyen i Oslo. Forventet befolkningsvekst og miljøfokus innebærer at kollektivtrafikk er et betydelig satsingsområde i årene fremover.

Satsing på kollektivtrafikk i hovedstaden vil være formidabel de neste årene for å håndtere sterk befolkningsvekst og oppnå målene om en mer miljøvennlig by. Trikken vil i perioden 2021-24 motta 87 nye trikker med bedre kapasitet som skal erstatte de eksisterende 71 trikker. Det vil gi mulighet til flere passasjerer, hyppigere avganger, nye linjer og utvidet rutetider. Som senior business controller, vil du være en sentral bidragsyter for at vi når våre ambisiøse, men konkrete mål.

Trikkens kjernevirksomhet består av operatørvirksomhet og verksted. Verkstedet har ansvar for å vedlikeholde og levere tilstrekkelige antall vogner til driften. Operatørvirksomheten består av blant annet av førere som hver dag skal transportere passasjerer trygt og punktlig til sin destinasjon.

Som erfaren business controller vil du ha ansvar for økonomirapportering og økonomistyring for trikkeproduktet, med et spesielt ansvar for verkstedet. Du vil rapportere til sjef for økonomi og virksomhetsstyring. For å kunne lykkes i stillingen, må du samarbeide godt med sjef for verkstedet og hans stab. Du vil i en periode jobbe sammen med vår nåværende senior business controller inntil han går av med pensjon.

Senior business controller vil ha ansvar for:

Økonomisk oppfølging og månedlig rapportering, inkludert årsavslutning
Budsjett- og prognosearbeid, samt innhenting av relevant styringsinformasjon og rapportere til ledergrupper og konsernøkonomi
Produktregnskap i trikkens virksomhet. Herunder utforming av produktregnskap og riktig prising av verkstedtjenester (serviceintervall) for Oslos nye trikker
Gode økonomiprosesser i verkstedets vareflyt (fra lager til trikk), verkstedets arbeidsflyt (digitale arbeidsordre), og kollisjon- og forsikringsarbeid
God økonomistyring av prosjekter i verkstedet, herunder modifikasjoner av vogner
Kontakt og dialog med kunder og leverandører
Ad hoc rapportering, regnskapsarbeid og analyser for virksomheten

Trikken er i en transformasjon med innfasing av nye trikker (SL18) og utfasing av eldre (SL79 og SL95). Du vil ha en sentral rolle for å sikre god overgang fra gammelt til nytt, både i prosesser og økonomistyring, samt stabilisering til et høyt kvalitetsnivå.

Kvalifikasjoner:

Høyere utdannelse på bachelor eller masternivå, med gode akademiske resultater
Minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra controlling med dokumenterte resultater
Fordel med erfaring fra verksted, industri og/eller prosjekter
Meget gode ferdigheter i IFS, eller tilbøyelig til å raskt tilegne seg dyp ERP brukerforståelse
Meget gode ferdigheter i MS Excel og Powerpoint
Fordel med kompetanse fra BI verktøy. Vi bruker Tableau
Meget gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper som du bør ha:

Evnen til å jobbe selvstendig, strukturert, systematisk og nøyaktig. Det er viktig at du har gjennomføringsevnen til å levere på tidsfrister, og du bør være flink til å (ned)prioritere fornuftig og være pragmatisk ved behov
Evnen til å jobbe selvstendig og med andre for å løse utfordringer
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Positiv, trygg og tillitsskapende holdning er et nyttig verktøy

Hvorfor Sporveien:

Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
Visste du at Sporveien er kåret til Norges mest bærekraftige virksomhet i 2020 av Norsk Bærekraftbarometer?
Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
Trimrom og bedriftsidrettslag
I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).

Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sjef økonomi og virksomhetsstyring, Debasish Sahabanik (Deb) på Epost debasish.sahabanik@sporveien.com

Om denne stillingen
Arbeidsgiver Sporveien Trikken AS
Nettside www.sporveien.com
Tittel Business controller
Sektor Offentlig
Stilling Fulltid
Omfang Fast
Antall stillinger 1

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
bjorn.schulstock@sporveien.com
+4795832738

Søknadsfrist 13.04.2021

Merk deres søknad med Techjobb.no

Søk
Drop files here browse files ...
Captcha

Relaterte Jobs

Sporveien Trikken søker Business controller
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/