spesialrådgiver/sjefingeniør

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Published
14. mars 2024
Location
Oslo, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description

Sikkerhetsspesialist telecom

 Ansvar og oppgaver i stillingen:

Stillingen omfatter arbeid med digital sikkerhet for Nødnett, Nødvarsel og andre aktuelle tjenester for nød- og beredskapskommunikasjon. Du får ansvar for at arbeidet utføres i henhold til standarder og rammeverk benyttet innenfor cybersikkerhet.Arbeidet baseres på en risikobasert tilnærming til sikkerhetsstyring. Du skal jobbe systematisk med å utarbeide og dokumentere verdivurdering og sårbarhetsanalyse før introduksjon av nye tjenester. Basert på dette får du ansvar for å etablere sikkerhetskrav, evaluere løsningsdesign og godkjenne tekniske løsninger.

Du vil få ansvar for at tekniske delsystemer er sikret i tråd med gjeldende krav slik at sikkerhet blir en naturlig og integrert del av tjenestene. Tjenestene overvåkes kontinuerlig og du skal foreslå tiltak for å lukke avvik og mangler ved sikkerhetsløsningene.

Du skal bistå med rådgivning og veiledning innenfor sikkerhetsarbeidet og og være ambassadør for utvikling av sikkerhetskultur på tvers av organisasjonen.

Ansvar og oppgaver kan tilpasses interesser, erfaringsbakgrunn og utdanning.

Kvalifikasjoner

 

Du må ha:

 • relevant mastergrad. Spesialkompetanse eller særlig relevant erfaring kan veie opp for mastergrad. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT. Kandidater som fullfører mastergrad i 2024 er velkommen til å søke
 • kunnskap om informasjonssikkerhet/cybersikkerhet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • følgende personlige egenskaper:
  • faglig engasjert og interessert i å tilegne seg ny kunnskap
  • evne til å forklare og se helhet i komplekse problemstillinger
  • selvstendig og med god gjennomføringsevne
  • god evne til å samarbeide og dele kunnskap

 

Vi ønsker at du har:

 • erfaring fra forbyggende arbeid innenfor informasjonssikkerhet/cybersikkerhet
 • innsikt i håndtering av digital sikkerhet i kommersielle nett
 • erfaring fra sikkerhet i IT-systemer og se sammenhengen mellom teknologi og sikkerhetsnivå
 • erfaring som løsningsarkitekt eller systemarkitekt innenfor IT eller telekom
 • kunnskap om standarder innen informasjonssikkerhet (f.eks. ISO 27001)

 

Betingelser

Fast stilling som sjefingeniør/spesialrådgiver (kode 1088/1220) med årslønn fra kr 870.900-1.055.200 (lønnstrinn 80-87), eller som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181) med årslønn fra kr 692.400 -821.100 (lønnstrinn 70-78), eller som rådgiver/overingeniør med årslønn fra kr 624.500-679.700 (lønnstrinn 64-69), avhengig av kvalifikasjoner.

 

Sikkerhetsklarering

Den som får tilbud om stilling må kunne sikkerhetsklaring til nivå HEMMELIG før tiltredelse.

 

Om avdelingen, seksjonen og stillingen

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon (NBK) i Nydalen har ansvar for Nødnett og er statens kompetansesenter for nød- og beredskapskommunikasjon. Nødnett er et landsdekkende mobilnett for nødetater og beredskapsaktører i Norge. Nødnett er et kommunikasjonssystem for samhandling og ledelse, både i hverdagen og under kriser.

 

Stillingen er plassert i Seksjon for teknisk forvaltning og utvikling som har 14 ansatte. Seksjonen har ansvar for utvikling av forvaltning av tekniske systemer og løsninger innenfor nød- og beredskapskommunikasjon og sikring av disse. Medarbeiderne har utdanning innenfor teknologifag og bred bakgrunn fra akademia, teleoperatører og leverandørindustri. Seksjonen deltar aktivt i internasjonalt arbeid innenfor standardisering og utvikling av teknologi.

 

Digital sikkerhet er et satsningsområde i NBK. Vi gjennomfører nå en rekke prosjekter for å styrke vår kapasitet til overvåkning, analyse og hendelseshåndtering. Som sikkerhetsspesialist i NBK vil du inngå i et kompetansemiljø bestående av engasjerte og dyktige medarbeidere innenfor sikring av nød- og beredskapskommunikasjon. Du vil arbeide tett på nødetatene (brann- og redningsvesenet, helsetjenesten og politiet), som er primærbrukerne av tjenestene. I tillegg bruker frivillige organisasjoner, statlige aktører, kommuner, industrivern og kraftselskaper tjenestene. NBK deltar videre aktivt i faglig nasjonale sikkerhetsfora for kritisk infrastruktur i telekom-bransjen.

Du får en sentral rolle som vil bidra til at Nødnett er og forblir et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling i det daglige og i krisesituasjoner.

Om DSB
DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Om å jobbe i DSB
Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og håper derfor at også kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss. DSB er en stabil arbeidsgiver med gode velferdsordninger. For å jobbe i DSB må du ha være sikkerhetsmessig skikket og bidra til god sikkerhetskultur.

Hos oss får du

 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Som medlem får du verdifulle fordeler gjennom svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger. Les mer om medlemsfordelene på www.spk.no
 • fleksibel arbeidstid
 • bedriftshelsetjeneste
 • mulighet for å trene i arbeidstiden
 • tilrettelagt for mobilt kontor når det er hensiktsmessig

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.dfo.no/lonn-goder-og-reise

Offentlig søkerliste
Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven §25.

Praktisk informasjon om søknadsprosessen
Når søknadsfristen går ut, vurderer vi søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss. Det er derfor viktig at du gjennom både søknadsbrev og CV viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i utlysningen. Det er viktig at du registrerer all relevant utdanning og erfaring i profilen du oppretter i rekrutteringssystemet. Det gir en strukturert CV og sikrer at vi har opplysningene vi trenger. I tillegg ber vi om at du laster opp både søknadsbrev og CV som vedlegg i pdf-format. Vi tar imot søknader på begge målformer. Det vil bli vurdert å gjennomføre bakgrunnssjekk. Interne søkere må sende inn søknaden i DFØ HR.

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål! Kontaktperson er

seksjonssjef Harald Loktu: |e-post harald.loktu@dsb.no|telefon 23 00 58 05

Du finner mer informasjon om DSB på www.dsb.no. Velkommen som søker hos oss!

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha
spesialrådgiver/sjefingeniør
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/