Miljørådgiver – forurensning og overvann

Halden kommune
Published
11. august 2023
Location
Halden, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description

Halden kommune

Miljørådgiver – forurensning og overvann (100% stilling)

Beskrivelse av arbeidssted:

Enheten plan og miljø er organisert i kommuneområde Teknisk, og har i dag 33 ansatte fordelt på faggruppene plan, byggesak, geodata og miljø og landbruk. Miljørådgiverstillingen er organisert i fagområdet miljø og landbruk. Fagområdet består av 7 personer som har ansvaret for landbruk, miljø, naturforvaltning, friluftsliv og klimaarbeid.

Våre oppgaver er rettet mot befolkningen, private næringsaktører, frivillige lag og foreninger, kommunale instanser og mot andre offentlige virksomheter.

Halden er en stor kommune i Østfoldmålestokk, med et konsentrert sentrum og store areal avsatt til landbruk, natur og friluftsliv.  Av byens 33.000 innbyggere bor 80-90% i tilknytning til sentrumsområdene.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Oppfølging av forurensningsloven m/tilhørende forskrifter, dvs. private avløpsløsninger, forsøpling og forurensing knyttet til vann, luft og grunn.
 • Oppfølging av kommunens overvannshåndtering og se til at kommunens strategi for overvannshåndtering følges i annen saksbehandling.
 • De daglige arbeidsoppgavene består i kartlegging, informasjon, saksbehandling, godkjenning, tilsyn og strategisk planlegging knyttet til fagfeltene.

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Vi søker en person med relevant høyere utdanning innen fagfeltet som ingeniør, sivilingeniør eller lignende, med god kjennskap til offentlig forvaltning.
 • God skriftlig/muntlig framstillingsevne
 • Førerkort og bruk av digitale verktøy er et krav
 • Praksis fra fagområdet er ønsket

Personlige egenskaper:

 • Du må ha evne til å gjøre faglige vurderinger knyttet forurensingslovverket og planer/veiledere knyttet til håndtering av overvann i forbindelse med byggeprosjekter.
 • Du må være selvstendig, strukturert og løsningsorientert.
 • Du må være positiv, ha gode samarbeidsevner og evne til å skape god dialog

Vi kan tilby:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig og spennende fagmiljø.
 • Samarbeid med dyktige og hyggelige kollegaer.
 • Fleksibel arbeidstid med kjernetid fra 9-14.30

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Lønn i hht lov og avtaleverk

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad".
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

Kontaktpersoner:
Bernt-Henrik Hansen
mob: +47 91519422

Harald Nøding Østvik
mob: +47 95143054

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha
Miljørådgiver – forurensning og overvann
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/