Ingeniør til undervisning i maskinteknisk drift (drift og vedlikehold)

Trøndelag fylkeskommune
Published
2. desember 2022
Location
Løkken Verk, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), studiested Chr. Thams har ledig 100% undervisningsstilling innen Maskinteknisk drift (drift og vedlikehold)

Stillingen tilpasses kvalifikasjonene til den vi ansetter - avhengig av utdanning og erfaring fra maskinteknisk drift (drift og vedlikehold) innen teknologi- og industrifag. Tiltredelse snarest mulig etter avtale, fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontor. Dette er jobben for deg som ønsker å være med å utvikle THYFs undervisning innen teknologi- og industrifag, og som kan tenke deg å bringe din kunnskap og erfaring videre til våre studenter. Krav og ønsker til vår nye kollega ser du nedenfor. Vil du være med på laget? I tilfelle vil vi gjerne ha din søknad.

THYF er Trøndelags største fagskole med sju studiesteder fra sør til nord i Trøndelag, og mer enn 1200 studenter og 100 medarbeidere. Som utdanningsinstitusjon innen høyere yrkesfaglig utdanning tilbyr vi hel- og deltidsstudier på en rekke ulike fagområder ved de forskjellige studiestedene - eksempelvis maritimt, marint, teknisk, helse, oppvekst, sirkulærøkonomi, elfag og matfag. Vår visjon er å tilby framtidsrettet kompetanse i samspill med arbeidslivet.

Studiested Chr. Thams (tidligere Chr. Thams fagskole) har i dag over 300 studenter med 20 fast ansatte,  og ligger pr. i dag på Løkken Verk, samlokalisert med Meldal videregående skole. For mer informasjon - se gjerne thyf.no.

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide, planlegge og gjennomføre undervisning
 • Veilede studenter og evaluere studierelatert arbeid
 • Arbeide i tverrfaglige team og med eksterne samarbeidspartnere i tråd med vår visjon
 • Bidra til utvikling i samarbeid med skolens fagmiljø
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Utdanning: Ingeniør (master/bachelor/fagskole)  med realkompetanse innen maskinteknisk drift (drift og vedlikehold).
 • Erfaring: Vi ser helst at du har kunnskap om, og erfaring fra to eller flere av disse områdene:
  • Mekanikk
  • Materialkunnskap
  • Teknisk dokumentasjon (2D/3D DAK)
  • HMS-prosjekt- og kvalitetsledelse
  • Drift-, kvalitet- og vedlikeholdsledelse
  • Logistikk og prosjektstyring
  • Produksjonsutvikling
  • Grunnleggende elektro og automatisering
  • Automatisering og digitalisering
  • Hydraulikk, pneumatikk og strømningslære
 • Kunnskap om lov, forskrift og normer relevant for maskinteknisk drift (drift og vedlikehold)
 • Svært god i norsk - muntlig og skriftlig
 • Pedagogisk utdanning (PPU) er en fordel. Søkere som ikke har PPU vil bli vurdert på lik linje med dem som allerede har PPU/PPF, men forplikter seg til å fullføre slik utdanning innen tre år.
Personlige egenskaper

Vi legger stor vekt på personlig egnethet - og ser gjerne at du har disse egenskapene:

 • Opptatt av utvikling og tar initiativ
 • Er fleksibel og evner å se ulike løsninger eksempelvis i undervisningen
 • God til å samarbeide
 • Er strukturert og selvstendig
Vi tilbyr
 • En samfunnsnyttig og interessant jobb i en fagskole i rivende utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lov og avtaler
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse (SPK)
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontor
 • Mulighet for etter- og videreutdanning
 • Godt arbeidsmiljø og fagmiljø med oppdatert undervisningsutstyr
Kontaktinformasjon
Rune Wiggen
Studiestedsleder
+4774176348
runwi@trondelagfylke.no

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha
Ingeniør til undervisning i maskinteknisk drift (drift og vedlikehold)
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/