Ingeniør til undervisning «Anlegg»

Trøndelag fylkeskommune
Published
2. desember 2022
Location
Løkken Verk, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), studiested Chr. Thams har ledig inntil 200% undervisningsstilling innen "Anlegg"

Stillingen tilpasses kvalifikasjonene til den vi ansetter - avhengig av utdanning og erfaring fra anleggsbransjen. Tiltredelse etter avtale, fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontor. Dette er jobben for deg som ønsker å være med å utvikle THYFs undervisning innen bygg- og anleggsbransjen, og som kan tenke deg å bringe din kunnskap og erfaring videre til våre studenter. Krav og ønsker til vår nye kollega ser du nedenfor. Vil du være med på laget? I tilfelle vil vi gjerne ha din søknad.

THYF er Trøndelags største fagskole med sju studiesteder fra sør til nord i Trøndelag, og mer enn 1200 studenter og 100 medarbeidere. Som utdanningsinstitusjon innen høyere yrkesfaglig utdanning tilbyr vi hel- og deltidsstudier på en rekke ulike fagområder ved de forskjellige studiestedene - eksempelvis maritime-, marine-, tekniske-, helse-, oppvekst-, sirkulærøkonomi- og matfag. Vår visjon er å tilby framtidsrettet kompetanse i samspill med arbeidslivet.

Studiested Chr. Thams (tidligere Chr. Thams fagskole) har over 300 studenter med 20 fast ansatte, og ligger pr. i dag på Løkken Verk, samlokalisert med Meldal videregående skole. For mer informasjon - se gjerne thyf.no.

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeide, planlegge og gjennomføre undervisning
 • Veilede studenter og evaluere studierelatert arbeid
 • Arbeide i tverrfaglige team og med eksterne samarbeidspartnere i tråd med vår visjon
 • Bidra til utvikling i samarbeid med skolens fagmiljø
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Utdanning: Ingeniør (master/bachelor/fagskole)  med realkompetanse innen anlegg med minimum tiltaksklasse 2
 • Erfaring: Vi ser helst at du har kunnskap om, og erfaring fra to eller flere av disse områdene:
  • Anlegg, betong og stålkonstruksjoner
  • Anleggsteknikk
  • Geomatikk
  • Geoteknikk
  • Anleggsdrift
  • Kommunalteknikk/VA
  • Fjell- og veiarbeid
  • Prosjektarbeid og prosjektledelse
  • HMS- og kvalitetsledelse
  • FDV
  • BIM
 • Kunnskap om lov, forskrift og normer relevant for anleggsbransjen
 • Svært god i norsk - muntlig og skriftlig
 • God IT-kunnskap og ferdighet og vant til å bruke pc som arbeidsverktøy
 • Pedagogisk utdanning (PPU) er en fordel. Søkere som ikke har PPU vil bli vurdert på lik linje med dem som allerede har PPU/PPF, men forplikter seg til å fullføre slik utdanning innen tre år.
Personlige egenskaper

Vi legger stor vekt på personlig egnethet - og ser gjerne at du har disse egenskapene:

 • Opptatt av utvikling og tar initiativ
 • Er fleksibel og evner å se ulike løsninger eksempelvis i undervisningen
 • God til å samarbeide
 • Er strukturert og selvstendig
Vi tilbyr
 • En samfunnsnyttig og interessant jobb i en fagskole i rivende utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lov og avtaler
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse (SPK)
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontor
 • Mulighet for etter- og videreutdanning
 • Godt arbeidsmiljø og fagmiljø med oppdatert undervisningsutstyr

Kontaktinformasjon

Rune Wiggen

Studiestedsleder
+4774176348
runwi@trondelagfylke.no
Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Ingeniør til undervisning «Anlegg»
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/