Enhetsleder og fagleder – landbruk

Sømna kommune
Published
21. oktober 2022
Location
Sømna, Norway
Category
Leder  
Job Type
Heltid  

Description

Sømna kommune

Om oss i Sømna kommune
Velkommen til herlige Sømna, vakkert beliggende på Helgelandskysten - Helgelandskysten kalles med rette verdens vakreste skjærgård. Klarer du deg uten storbyfordeler som rushtrafikk, bilkø, høye boligpriser og lange handlegater, kan det tenkes du kommer til å stortrives på Sør-Helgeland. Sømna kommune er en av fem kommuner på Sør-Helgeland, og ligger helt sør på Helgelandskysten. For dem som er glad i storslått natur, er det få steder som kan måle seg med dette. Her kan du gå fjellturer etter merkede løyper, fiske i fjellvann, eller bruke en av landets vakreste skjærgårder til rekreasjon, fisking m.m.

Kommunen har et aktivt idrettsmiljø både når det gjelder sommer og vinteraktiviteter. I tillegg har kommunen et aktivt
kulturliv. Med våre ca. 2.050 innbyggere er Sømna kommune i utvikling, både når det gjelder tilrettelegging av kultur og natur for allmennheten, og etablering av ny næringsvirksomhet. Kommunen har et aktivt landbruk. Kommunesenteret Vik ligger midt i kommunen. Brønnøysund som ligger 40 km fra kommunesenteret Vik, har lufthavn med blant annet direktefly til Oslo og hurtigruteanløp. Sømna kommune sysselsetter ca. 190 årsverk og har et budsjett på ca. 193 millioner.

Om stillingene

Vi søker etter to nye ansatte til vårt nyetablerte vertskommunesamarbeid innenfor landbruk på Sør – Helgeland.

Det skal etableres et felles landbrukskontor på Vik i Sømna. Her vil det bli 6-7 ansatte hvor halvparten har lang erfaring og halvparten blir nytilsatte. Vi søker nå etter to personer. En person med ansvar for landbrukets særlover og en person med kompetanse innen tradisjonelt landbruk.

Vi har to ledige stillinger. Den ene stillingen er tenk kombinert med stilling som enhetsleder for det som blir samarbeidskommunenes felles landbrukskontor. Her ser vi etter en person som kan lederansvaret i kombinasjon med faglederansvar innenfor enten landbrukets særlover, eller innenfor tradisjonelt landbruk. Den andre stillingen blir en ren fagstilling innen landbruk. Når du søker, må du spesifisere hvilke fagkretser du ønsker/kan kombinere lederstillingen med.

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder

Du må presisere i søknaden om du også ønsker å bli enhetsleder på kontoret i tillegg til å ha fagansvar innen ditt fagfelt.

Du vil da få en spennende oppgave med å bygge opp og lede et helt nytt regionalt kontor til beste for ansatte, brukere, administrasjon og politisk miljø i kommunene kontoret betjener. Du må ha evne til å skape en god faglig og sosial kultur på enheten slik at ansatte trives og slik at enheten jobber effektivt og leverer gode tjenester. Du vil ha økonomi- og personalansvar for enhetens ansatte. Du vil også få et overordnet ansvar for å følge opp politiske vedtak og administrative avgjørelser samt oppgaver sentrale myndigheter pålegger kommunene innenfor landbruksområdet. HMS, Interkontroll, og jevnlig evaluering og forbedring av kontorets tjenester vil være en sentral del av stillingen. Du blir direkte underlagt områdeleder for teknisk, landbruk og næring og ha:

Personalansvar
Budsjett- og økonomiansvar
Fagrelaterte oppgaver og utviklingsprosesser innen landbruk og i henhold til intern arbeidsfordeling
Veiledning og forvaltningsoppgaver innenfor de aktuelle fagområdene
Prosjektlederansvar for å bygge opp og gjennomføre vertskommunesamarbeidet i henhold til vedtatte prosjektplan

For fagstillingene gjelder:

Fagleder for landbrukets særlover - Arbeidsoppgaver:

Veiledning, saksbehandling og kontrolloppgaver innenfor landbrukets særlover
Følge opp dødsbo, boplikt, driveplikt og vannforvaltning
Legge fram saker til politisk behandling og følge opp politiske vedtak
Ansvar for at landbruksinteresser ivaretas i kommunalt og regionalt planverk

Fagleder innen tradisjonelt landbruk - Arbeidsoppgaver:

Forvalte ordninger fra Innovasjon Norge – både tilleggsnæringer og tradisjonelt landbruk
Veilede, planlegge og saksbehandle emner som drenering, nydyrking, profilering, avlingsskade, gjødselhåndtering, plantevern, øvrig landbruksforurensing, mm.
Kartarbeid med hovedvekt på AR5
Bistå med utvikling av gårdsbruk i form av bygninger, kompetanse og tilleggsnæringer

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper - for begge stillingene

Fagleder for landbrukets særlover må ha høyskole/universitet med bachelor eller master innen landbruk
Fagleder innen tradisjonelt landbruk bør være Agrotekniker eller ha tilsvarende kompetanse
Du må ha kunnskap og erfaring i bruk av relevant lovverk med tilhørende forskrifter
Relevant sterk og allsidig praksis kan kompensere for utdanning
Dersom du også har noe kompetanse innen skog, vilt og landbruksøkonomi vurderes det positivt

Du må være engasjert og positiv og bidra til et godt faglig og sosialt miljø
Du må være åpen for både utviklings-, forvaltnings og kontrolloppgaver og det forventes at du både tar initiativ til og deltar i prosjekt
Du må kunne arbeide strukturert og selvstendig samtidig som vi forventer evne til samarbeide både internt og eksternt. Serviceinnstilling vektlegges høyt.
Du må disponere egen bil
Du må ha gode formuleringsevner på norsk både skriftlig og muntlig
Du må ha gode kunnskaper innen IT
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Du må forvente å få andre oppgaver enn det som står i annonsen

Vi tilbyr

Varierte og utfordrende oppgaver
Engasjerte medarbeidere
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
En utviklingsorientert organisasjon
Lønn etter avtale
Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass

Tor Arne Bakke / www.visithelgeland.com
Sømna kommune

Kontaktperson

Områdeleder Teknisk, landbruk og næring, Ole Bjørn Nilsen (905 87 856),
landbrukssjef Nils Nyborg (75 01 50 00)

Om Sømna kommune

Velkommen til herlige Sømna, vakkert beliggende på Helgelandskysten - Helgelandskysten kalles med rette verdens vakreste skjærgård. Klarer du deg uten storbyfordeler som rushtrafikk, bilkø, høye boligpriser og lange handlegater, kan det tenkes du kommer til å stortrives på Sør-Helgeland. Sømna kommune er en av fem kommuner på Sør-Helgeland, og ligger helt sør på Helgelandskysten. For dem som er glad i storslått natur, er det få steder som kan måle seg med dette. Her kan du gå fjellturer etter merkede løyper, fiske i fjellvann, eller bruke en av landets vakreste skjærgårder til rekreasjon, fisking m.m. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø både når det gjelder sommer og vinteraktiviteter. I tillegg har kommunen et aktivt kulturliv. Med våre ca. 2.000 innbyggere er Sømna kommune i utvikling, både når det gjelder tilrettelegging av kultur og natur for allmennheten, og etablering av ny næringsvirksomhet. Kommunen har et aktivt landbruk. Kommunesenteret Vik ligger midt i kommunen. Brønnøysund som ligger 40 km fra kommunesenteret Vik, har lufthavn med blant annet direktefly til Oslo og hurtigruteanløp. Sømna kommune sysselsetter ca. 200 årsverk og har et budsjett på ca. 193 millioner.

 

Søknadsfrist 31. oktober 2022

 

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Enhetsleder og fagleder – landbruk
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/