Driftskoordinator – avdelingsingeniør

Drammen kommune
Published
28. februar 2023
Location
Drammen, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description

P00 Drammen_30208 bredde


Driftskoordinator - avdelingsingeniør

Drift vei og park, Drammen kommune

Avdelingen Drift vei og park har ansvaret for den delen av vei og parkdrift som utføres i egenregi i Drammen kommune. Avdelingens ansvar omfatter oppgaver knyttet til vinterdrift, feiing, veivedlikehold og reparasjoner, samt oppfølging av park og grøntsektorens arbeidsoppgaver. Ansvaret omfatter også utførelse av mindre vann og avløpsanlegg og andre investeringsprosjekter på kommunens områder. Drift vei og park består av 35 medarbeidere fordelt på 6 kvinner og 29 menn. Avdelingen er en del av virksomheten Samferdsel vei og park i Drammen kommune.
Stillingens overordnede formål er å organisere og lede arbeidet med drift og vedlikehold av kommunens veinett, grøntarealer og utførelse av mindre kommunaltekniske anlegg.

Arbeidsoppgaver
 • Løpende planlegging, oppfølging og rapportering av kommunens drift knyttet til vei og park, i nært samarbeid med administrativt driftspersonell og fagarbeidere.
 • Enklere saksbehandling og behandling av henvendelser fra innbyggere, blant annet utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner og oppfølging av driftsmeldinger.
 • Anleggsledelse av mindre kommunaltekniske anlegg og andre investeringsprosjekter
 • Koordinere og lede avdelingens fagarbeidere
 • Være en aktiv problemløser og drive kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Ansvarlig for løpende oppfølging av internkontrollsystem og HMS rutiner
Kvalifikasjoner
 • Utdanning fra universitet/høyskole, fortrinnsvis innen kommunalteknikk eller teknisk fagskole
 • Dokumenterbar realkompetanse på området kan kompensere for manglende utdanning
 • Kjennskap til byggherreforskriften
 • Erfaring med internkontroll og kvalitetsarbeid
 • Relevant erfaring fra anleggsprosjekter
 • Relevant praksis innen vei- og parkdrift
 • Førerkort minimum klasse B
 • Digital kompetanse

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper skriftlig og muntlig på nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper
 • Du har god arbeidsmoral, stor arbeidskapasitet og godt humør
 • Du er samarbeidsvillig og lydhør for andres meninger og synspunkter
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du er selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • Vi legger vekt på personlig egnethet
Vi tilbyr
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Tilbud om kurs og videreutvikling
 • Godt arbeidsmiljø med mye humor
 • Fleksitidsordning
 • Arbeidsplass med gode parkeringsmuligheter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Tiltredelse og lønn etter avtale

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Søknadsfrist:

17.03.2023

Kontaktinformasjon
Hegnes, Thore
Avdelingsleder
90898861
thore.hegnes@drammen.kommune.no

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Driftskoordinator – avdelingsingeniør
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/