Byggesaksbehandlar

Klepp kommune
Published
9. februar 2023
Location
Klepp, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description

Byggesaksbehandlar

Arbeidsgiver: Klepp kommune, plan og forvaltning Sted: Solavegen 1, 4352 Kleppe Stillingstittel: Byggesaksbehandlar Søknadsfrist: 26.02.2023 Plan og forvaltning har fagområda landbruk, byggesak, geodata og plan, til saman 18 årsverk. Innan fagområde byggesak er det 5 tilsette. Faggruppa har ansvar for byggesaksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningslova.

Me søkjer etter deg som i tillegg til faglege kvalifikasjonar, kan ha ambisjonar om å få til ei smidig, effektiv og fagleg god saksbehandling til beste for våre innbyggarar og samfunnet.

I januar tok vi i bruk nytt saksbehandlingssystem for byggesaker - ebyggesak. Dette vil gjera kvardagen for byggesaksbehandlarane enklare, og gje oss fleire moglegheiter for forenkling og effektivisering.

Arbeidsoppgåver

 • Saksbehandling av byggesaker og tilsyn
 • Bidra til vidareutvikling av avdelinga innan effektiv sakshandsaming og god dialog med innbyggjare, byggebransje og interne avdelingar.

Kvalifikasjonar

 • Du har relevant høgare utdanning
 • Det har relevant erfaring frå privat eller offentleg sektor
 • Du har gode norskkunnskapar skriftleg og munnleg.
 • Du har gode datakunnskapar.

Ved tilsetting vil personlege eigenskapar og interesse for fagområdet bli tillagt stor vekt, og det er ønskjeleg at søkar utfyller kompetansen som allereie finst i faggruppa.

Personlege eigenskapar

Me arbeider tett med kvarandre, andre avdelingar i kommunen, myndigheiter, utbyggare, konsulentar, naboar mm. Det er difor viktig at du har gode samarbeidsevner, er konstruktiv og serviceinnstilt. Du må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert.

Vi tilbyr

 • Godt tverrfagleg arbeidsmiljø
 • Fagleg utfordrande, varierte og utviklande arbeidsoppgåver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Lønn etter avtale

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som kommer fram i utlysningen, og de til ei kvar tid gjeldende lover, regler og avtaleverk.

Kontaktinformasjon

Trygve Valen, Plan og forvaltningssjef, 97978717

Arbeidsstad

Solavegen 1
4352 Kleppe

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha
Byggesaksbehandlar
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/