Avdelingsleder Bygg – 2. gangs utlysning

Lillesand kommune
Published
31. januar 2023
Location
Lillesand, Norway
Category
Leder  
Job Type
Heltid  

Description

Saltholmen fyr 2

 

Enhet for teknisk drift består av tre fagavdelinger; Avdeling for byggdrift, Avdeling for renhold og Avdeling for utedrift.

Vi søker nå etter en engasjert avdelingsleder ved Avdeling for byggdrift, som består i dag av 10 årsverk.
Avdelingsleder får overordnet ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunal bygningsmasse.
Foruten formålsbygg som skoler, barnehager, sykehjem, kulturbygg, idrettshaller og administrasjonsbygg, ivaretar enheten også kommunens eierrolle for ca. 120 kommunale boliger.

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som trygghet, stabilitet og evne til å håndtere utfordringer.

Vi søker deg som er engasjert og løsningsorientert, samt har gode samarbeidsevner og som er opptatt av et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsleder vil du ha ansvar for ledelse og daglig drift av avdelingen samt fag- og personalansvar.
Økonomioppfølging i avdelingen og bidra i utarbeiding av budsjett i samarbeid med enhetsleder vil også være en del av dine arbeidsoppgaver.
Du vil få ansvar for å lede, utvikle og sikre god faglig kvalitet, samt utvikle og ivareta internkontroll og kvalitetssikring.
I tillegg vil du ha ansvar for å administrere avtaler og samarbeid med eksterne leverandører, brukere og innbyggere.
Du vil også bidra til tverrfaglig arbeid og samhandling i kommunen.

Kvalifikasjoner
 • 3-årig høyere utdanning innen fagområder
  Søkere med god og relevant erfaring innenfor ledelse og fagområdet, som ikke fullt ut oppfyller krav om utdannelse, kan bli vurdert til stillingen
 • Ledererfaring
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring med kommunal tjenesteproduksjon innen fagområdene
 • Kontraktsforvaltning innen bolig og næring
 • Erfaring med elektroniske FDV-systemer og driftsovervåking ( EOS, SD- anlegg etc.)
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere, involvere og informere
 • Løsningsorientert og ha gjennomføringsevne
 • Tydelige kommunikasjonsferdigheter
 • Bidra positivt i arbeidsmiljøet
Vi tilbyr
 • Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale
 • Trening i arbeidstid 1 time per uke.
 • Disponerer egen bil i arbeidstiden
 • En godt etablert avdeling med en stabil arbeidsstokk, og gode verktøy for å drifte byggene i kommunen.
 • Et faglig arbeidsmiljø med dyktige kolleger

 

Lillesand, Lillesand, Norge

Kontaktinformasjon
Kjetil Nese
Kjetil Nese
932 19 881
Kjetil.Nese@lillesand.kommune.no

 

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og turister? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor. 

Lillesand kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.
#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr. Les mer på www.drømmejobben.com.

Lillesand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.

 

Skauerøya
Søknadsfrist:
19.02.2023
Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Avdelingsleder Bygg – 2. gangs utlysning
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/