Avdelingsleder

Drammen kommune
Published
28. februar 2023
Location
Drammen, Norway
Category
Leder  
Job Type
Heltid  

Description

P00 Drammen_30146 bredde

Avdelingsleder


Samferdsel, vei og park, Drammen kommune

Virksomhet Samferdsel, vei og park i Drammen kommune søker avdelingsleder
Virksomheten er en viktig aktør i utvikling, drift og vedlikehold av kommunens infrastruktur og grøntområder og består totalt av 62 ansatte innen avdelingene Samferdsel, vei og parkforvaltning, Drift vei og park og Maskin, verksted og lager.

Avdelingene Drift vei og park og Maskin, verksted og lager har ansvar for

 • Løpende drifts- og vedlikeholdsoppgaver innen vei- og park
 • Utførelse av investeringsprosjekter innen vei, park, vann og avløp
 • Forvaltning av maskinpark, herunder anskaffelser og kontroll, drift og vedlikehold
 • Drift av kommunens lager for VA og Samferdsel, vei og park
Arbeidsoppgaver

Ansvar for:

 • Å organisere, lede og videreutvikle avdelingene for å løse virksomhetens oppgaver, herunder maskinforvaltning, lagerstyring, drift og vedlikehold og mindre investeringsprosjekter på kommunaltekniske anlegg
 • Økonomi- og resultatstyring innen tildelte budsjettrammer
 • Personalansvar for avdelingenes ansatte
 • Gjennomføre og utvikle HMS- og kvalitetsstyringsarbeidet i avdelingene
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning, minimum bachelornivå. Betydelig realkompetanse med lang ledererfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring med utvikling og drift av kommunaltekniske oppgaver innen vei, park og maskinforvaltning.
 • Relevant erfaring fra anleggsprosjekter
 • Dokumentert ledererfaring
 • Gode IKT kunnskaper
 • Førerkort minimum klasse B
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper skriftlig og muntlig på nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
Personlige egenskaper

Vi ønsker at du:

 • er god på samarbeid samtidig som du kan arbeide selvstendig
 • er tillitsskapende
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • er initiativrik med høy gjennomføringsevne
 • er god til å prioritere
 • har god økonomiforståelse
Vi tilbyr
 • En selvstendig og utfordrende stilling med spennende og varierte oppgaver i et kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Et godt arbeidsmiljø med mye humor
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn og tiltredelse etter avtale

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Søknadsfrist:
12.03.2023

Kontaktinformasjon
Frode Vestgarden
Virksomhetsleder
90989287
frode.vestgarden@drammen.kommune.no

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Avdelingsleder
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/