Arealplanlegger

Stjørdal kommune
Published
2. desember 2022
Location
Stjørdal, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description

Arealplanlegger

Sektor areal og miljø, Stjørdal kommune

Sektor areal og miljø har ansvar for plan-, bygg-, landbruk-, miljø, - kart og geodatafag. Sektoren har 33 ansatte og er vertskommune for Frosta innenfor arealplanlegging, byggesak og eiendomsregistrering. Hovedoppgavene i sektoren er kommuneplanarbeid, landbruks – og miljøoppgaver, reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling, kart og geodataforvaltning. Vi har høyt tempo, arbeider tverrfaglig, og har utstrakt kontakt med fagmiljøer og kommunens innbyggere. Vi leter nå etter en rådgiver i arealplanlegging.
Arbeidsoppgaver
 • Behandling og utarbeiding av alle typer reguleringsplaner. Dette innebærer langsiktig planleggingsarbeid hvor det samtidig stilles krav til fremdrift, leveranse og resultater på kort sikt.
 • Dialog med eksterne aktører som innbyggere, konsulenter og regionale myndigheter.
 • Utarbeidelse av saksfremlegg til politisk behandling.
 • Andre oppgaver innenfor plansaker og prosjekter.
 • Bidra i faggruppe for plansaker.
Kvalifikasjoner
 • Du må ha relevant utdanning på masternivå innenfor planleggingsrelevante fag som arealplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur eller tilsvarende
 • Relevant erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet vektlegges, men nyutdannede vil også bli vurdert
 • Kunnskap om transportplanlegging er en fordel
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven, offentlig forvaltning og planprosesser, saksbehandlingsrutiner, medvirkningsprosesser, tidsfrister og beslutningshierarki
Personlige egenskaper
 • Du er samfunnsengasjert med god rolleforståelse
 • Du må kunne arbeide selvstendig, være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner
 • Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet for stillingen, engasjement og ønske om å bidra til utvikling av kommunen og planfaget vektlegges særskilt
Vi tilbyr
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst
 • Flerfaglig miljø med høy kompetanse
 • Fleksitid og lønn etter avtale
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Kontaktinformasjon

Geir Aspenes

Sektorleder areal og miljø
41605327
geir.aspenes@stjordal.kommune.no
Ønsker du å arbeide i et aktivt og innovativt arbeidsmiljø som også tar samfunnsansvaret på alvor? Da kan Stjørdal kommune være noe for deg. Trondheim Lufthavn Værnes, E6 og jernbane er motorer for Stjørdal - en by i vekst. Byen har et mangfoldig og aktivt idretts- og kulturliv. Kimen kulturhus i sentrum er en populær møteplass for liten og stor, med et vell av tilbud og aktiviteter. Ulike idrettsanlegg innbyr til en aktiv hverdag for alle. Kort veg til unike naturopplevelser og det gode bylivet - du velger selv.

Søknadsfrist: 01.01.2023
Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Arealplanlegger
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/