100% stilling som rådgjevar ved Byggesak

Ullensvang kommune
Published
4. januar 2023
Location
Ullensvang, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description

Ledig stilling som rådgjevar byggesak 100 %

Stillingane ligg til verksemd for byggesak, kart og oppmåling. Verksemda er no slått saman med verksemd for landbruk og havbruk med felles leiar. Verksemda har i dag 13 tilsette, og det er kontorfasilitetar i Odda, Jondal og Kinsarvik. Ein vil vera fleksibel i høve til arbeidsstad.

Arbeidsoppgåver:

Hovudmengda av arbeidet er knytt til sakshandsaming knytt til plan- og bygninglova og anna aktuelt lovverk. Dialog med innbyggjarane er også ein viktig del av arbeidet.

Ynskte kvalifikasjonar:

 • Minimum 3- årig høgare relevant utdanning innan relevant fagkrets, td. ingeniør, jurist, arealplanleggar. Andre utdanningsretningar kan vurderast.
 • Kjennskap/ erfaring til aktuelt lovverk og erfaring frå fagområda
 • Gode evner til skriftleg, munnleg og visuell presentasjon. Administrasjonsspråket i Ullensvang kommune er nynorsk.

Eigenskapar:

 • Ynskje om å delta aktivt i utviklinga av den nye kommunen
 • Evne til å arbeida systematisk
 • Gode gjennomføringsevner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet og positiv innstilling
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt

Me tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver i eit kompetent og utviklingsretta fagmiljø
 • Løn etter avtale
 • Gode moglegheiter for å utvikla kommunen, tenesta og eigen kompetanse
 • Ullensvang kommune har inkluderande arbeidsliv (IA), fleksibel arbeidstid og gode permisjons- og pensjonsvilkår
Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

100% stilling som rådgjevar ved Byggesak
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/